پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسله صفویه نقطه عطفی است مهم؛ پس از قرن‌ها فرمانروایی بیگانه، ایران دوباره به کشوری قدرتنمد و مستقل در شرق اسلامی بدل می‌شود، به رقابتی نزدیک با امپراطوری عثمانی برمی‌خیزد، و داعیه سروری و خلافت عثمانیان را بر ممالک اسلامی رد می‌کند. استقرار حاكميت صفوي در سال 907 قمري، رقابت شديد اقتصادي بين ايران و عثماني ايجاد كرد. در سده دهم و يازدهم قمري، حاكمان دو كشور به طور پيوسته و گسترده از مسائل اقتصادي به عنوان اهرم فشار بر يكديگر استفاده مي‌كردند كه اين خود پيامد ناگواري را براي ساكنان دوكشور به هم راه داشت. آنچه از روابط ایران و عثمانی در نگاه نخست برداشت می‌شود، شرح جنگ‌های خونین دو همسایه‌ی پرتوان است که هر کی سعی می‌کردند با توسل به ایدئولوژی خاص خود طرف مقابل را به زانو درآورند. مؤسس سلسله صفوي در مدت كوتاهي، تمام رقبا را از ميان برداشت و حكومت مركزي قدرتمندي تشكيل داد كه اين رويداد براي دولت عثماني بسيارگران آمد، به ويژه كه هواخواهان صفوي، به صورت گروهي و مداوم ازآسيايي صغير به ايران مهاجرت كردند و مايه نگراني عثماني گرديدند. مقاله پیشرو به تحليل، تسلط بر راه‌هاي تجاري، مراكز مهم اقتصادي، غنايم جنگي و برخي مسائل مرتبط با اقتصاد مطرح مي‌شود كه زمينه ساز تنش بين صفويه و عثماني گرديد. چارچوب و ساختار روابط ایران و عثمانی از دو مقوله همگرایی و واگرایی بررسی و تحلیل می‌شود.
فاطمه پاک زاد - زهرا پاک زاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : صفویه، عثمانی، اقتصاد، همگرایی، واگرایی
مهم‌ترین تکیه‌گاه و نقطة ثقل همبستگی، وحدت، هویت ملّی و علّت وجودی کشورهایی نظیر کشورهای مسلمان، به ماهیت فرهنگ و ساختار اعتقادی ایشان باز می‌گردد و با از بین رفتن این زنجیرة همبستگی و هویت ملّی، بقای دولت‌ها دیگر موضوعیتی نخواهد داشت. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، به علت ضعف رسانه‌های کشورهای اسلامی و نبود زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های مناسب فرهنگی در جامعه اسلامی و وجود رسانه‌ها و ابزارهای متعدد فرهنگی در عصر جهانی شدن فرهنگ غربی و نیز با توجه به سلطه نظام سرمایه‌داری در جهان، شاهد زوال سبک زندگی، هویت و فرهنگ اسلامی مسلمانان و نیز جامعه ایرانی هستیم و اگر برای مقابله با تهدیدها و اختلال‌های پدید آمده در جامعه اسلامی، برنامه‌ریزی در سطوح و بخش‌های مختلف انجام نشود، این روند تشدید می‌شود و به ایجاد مشکلات بیشتر می‌انجامد. از آنجایی که فرهنگ و اقتصاد، محور و بنیان رویارویی قدرت‌ها محسوب می‌شود و رقابت‌ میان بازیگران نظام جهانی، به لحاظ ماهیت کاملاً اقتصادی و فرهنگی است، مقولة «جهانی شدنِ فرهنگ» و بیان ایده‌هایی مانند «پایان تاریخ» و «برخورد تمدن‌ها»، دقیقاً با ملاحظة همین شرایط و واقعیات ناشی از تحولات پدیده آمده مطرح شده‌اند. در پژوهش حاضر ضمن باور به این موضوع که جهانی شدن سبب ظهور انواع توسعه‌طلبی و سلطه‌گری غرب در جوامع اسلامی در سطوح مختلف گردیده است؛ بررسی جهانی شدن و آثار آن بر هویت و فرهنگ اسلامی مورد توجه است و در نهایت دیدگاه و رویکرد اسلام به مقوله جهانی شدن، سبک زندگی، فرهنگ و هویت و چگونگی برخورد با تهدیدها و چالش‌های ناشی از جهانی شدن مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
سعید جهانگیری - ابراهیم متقی - راضیه سید حمزه
DOI : 0
کلمات کلیدی : جهانی شدن، سبک زندگی، اسلام، هویت، فرهنگ اسلامی
نوشتار پیش‎رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که در ایران، زنان چه نقش و جایگاهی در سازمان‎های غیردولتی دارند؟ و سازمان‎های غیردولتی زنان در ایران دارای چه اهداف، ویژگی‎ها، چالش‎ها و راهبردهای توانمندسازی هستند؟ یافته¬ها نشان می‌دهد که همواره زنان نقش پررنگ و تأثیرگذاری در تشکیل و تداوم سازمان‌های غیردولتی از گذشته تابه‌حال در ایران داشته‎اند و بخش عمده‌ای از سازمان‌های غیردولتی ایران را زنان تأسیس کرد‎ه‎اند که تاریخچه آن به دوران قاجار برمی‎گردد. براساس یافته‏های پژوهش، مهم‌ترین اهداف سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران عبارتنداز: اهداف پژوهشی؛ عدالت محوری؛ فقرزدائی؛ افزایش رفاه اجتماعی. مهم‌ترین ویژگی‎های سازمان‎های مذکور عبارتنداز: غیرانتفاعی بودن؛ اعتمادسازي و سهولت ارتباط؛ نقش نظارتی و احقاق حقوق زنان؛ ارائه و بررسی موضوعات در سطح اجتماعی؛ توانمندسازي زنان. مهم‌ترین چالش‎های سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران عبارتنداز: فقدان قانون مدون سازمان‌های غیردولتی؛ ضعف در سیستم‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی؛ ضعف در تأمین منابع مالی پایدار؛ ضعف در اطلاع‌رسانی و شناخت سازمان‌های غیردولتی زنان. راهکارهای استراتژیک برای توانمندسازی سازمان‎های مذکور عبارتنداز: حذف باورهاي سنتی و عرفی ناشی از کج‌فهمی‌ها و دیدگاه‌های جنسیتی؛ برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند و تخصیص بودجه مشخص جهت حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی و اجرائی درزمینۀ مسائل زنان؛ تغییر و اصلاح قوانین حقوقی و حذف تبعیض؛ جلوگیري از اعمال خشونت و تحقیر علیه زنان.
محمدعلی رحیم زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : زنان، ایران، سازمان، دولت، سازمان‌های غیردولتی، غیرانتفاعی
به دنبال فروپاشي اتحاد شوروي در 25 دسامبر 1991 و استقلال جمهوری‌های جدید، شاهد شکل گیری درگیری‌هایی بین این جمهوری‌های تازه به استقلال رسیده هستیم. از مهترین چالش‌های این منطقه بین کشور آذربایجان و ارمنستان، بحران قره باغ است که با ادعاي استقلال در 6 ژانویه 1992 چالش‌های منطقه را تشدید بخشید. در این بحران ارمنستان تلاش دارد تا وانمود كند كه در اصل، دو طرف مناقشه جمهوري آذربايجان و دولت خودخواندة قره باغ هستند؛ درحالي كه جمهوري آذربايجان مناقشه را بين خود و ارمنستان می‌داند. بحران قره باغ از یک سو با ورود سازمان‌های بین المللی و از سوی دیگر سیاست‌های مداخله جویانه قدرت‌های بزرگ چون آمریکا و روسیه برای حل آن ابعاد بحران بین المللی یافت اما، به نظر میر سد که از دلایل عدم موفقیت هرگونه تلاش منطقه‌ای و بین المللی بحران قره باغ به سبب رقابت آمریکا و روسیه است. از این رو پرسش اصلی این مقاله این است که سیاست خارجی آمریکا و روسیه چه تاثیری بر وضعیت بحران قره باغ داشته است؟ و در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که سیاست خارجی آمریکا و روسیه در این منطقه در راستای رقابت این دو کشور با یکدیگر به وضعیت نه صلح و نه جنگ در منطقه قره باغ و تداوم بحران منجر شده است.
احسان جعفری فر - سجاد احرامی - محمد محمدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : قفقاز جنوبی، بحران‌های امنیتی، آذربایجان، قره باغ
پست مدرنیزم یکی از نظریات جدید در روابط بین الملل محسوب می شود که در تلاش است دیسیپلین روابط بین الملل را مورد تردید و چالش جدی قرار دهد و متفکرین آن با ارائه روش های نوینی مانند ساختار شکنی و تبار شناسی مدعی بررسی بهتر و شناخت بهتر روابط بین الملل نسبت به جریان اصلی می باشند. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی بر آن است مفاهیم کلیدی روابط بین الملل مانند دولت، قدرت، امنیت و نظام بین الملل را از منظر پست مدرنیزم مورد بررسی قرار دهد و یک بررسی تطبیقی – مقایسه ای از آن ارائه دهد.
جیانگ بو سونگ
DOI : 0
کلمات کلیدی : پست مدرنیزم، روابط بین الملل، امنیت، نظام بین الملل

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :سیدمحمدرضا موسوی
مدیر مسئول :سید محمدرضا موسوی
سردبیر :سید حسین بابایی پهنه کلایی
هیئت تحریریه :
بابک ارسیا
محمدصادق جلالی راد
سعید جهانگیری
سعید چهرآزاد
اصغر حاتمی
جعفر حیدرقلی زاده
داود سبزی
سید احمد موسوی
سید محمدرضا موسوی
مهدی داودی
دبیر تحریریه: فاطمه مصیبی
شاپا : 2588-4565
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده