مقاله


کد مقاله : 139611272154360889

عنوان مقاله : اهداف و کارکرد شورای انقلاب اسلامی ایران

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 1159

فایل های مقاله : 347 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی جان مرادی جو moradialijan@Gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در جریان انقلاب‌های بزرگ دنیا، رهبران انقلاب، نهادهایی را به وجود آوردند تا به وسیله آن‌ها، فعالیت‌های انقلابیون را هماهنگ نموده و روند انتقال قدرت را مدیریت کرده و بعد از پیروزی انقلاب، اداره امور سیاسی را به عهده بگیرند. این اقدام مانع بروز و یا ادامه هرج‌ومرج گردیده است. در انقلاب اسلامی ایران نیز وقتی علائم پیروزی انقلابیون هویدا شد، امام خمینی (ره) در جایگاه رهبری، شورای انقلاب اسلامی را تشکیل داد تا اهداف فوق حاصل شود. این شورا در 22 دی‌ماه 1357 تشکیل و تا 29 تیرماه 1359 با شکل‌گیری اولین مجلس قانون‌گذاری، به فعالیتش ادامه داد. اهداف و عملکرد آن مسئله اصلی این نوشتار است. نتیجه پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اهدافی از قبیل ایجاد هماهنگی در امور اجرایی انقلاب، انتقال قدرت و... در تشکیل این نهاد مدنظر بوده و این اهداف نیز تأمین شده است.