مقاله


کد مقاله : 1396113013255770934

عنوان مقاله : سیاست های داخلی مصدق و توسعه سیاسی

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 1145

فایل های مقاله : 301 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید جهانگیری saeedjahangiri61@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در طول تاریخ سیاسی معاصر ایران شاهد ظهور و نقش‌آفرینی رجال سیاسی فراوانی هستیم که هرکدام در دورۀ خود استراتژی‌ها و سیاست‌های متفاوتی را برای ادارۀ امور کشور در پیش گرفته‌اند. یکی از مهم ترین این افراد که در توسعه سیاسی ایران نقش داشته، دکتر محمد مصدق است. در دورۀ نخست‌وزيری محمد مصدق استقلال‌طلبي، آزادي‌خواهي، تحمل مخالفان و رواداري نسبت به آنان به گفتمان حاكم تبديل مي‌شود و بخشي از گفتمان استبدادي دربار به چالش كشيده مي‌شود. به این ترتیب، فضای سیاسی ایران متکثرتر، قدرت شاه محدودتر، احزاب متنوع تر، اقتدار قانوني و مردمي شده و بيشترين تحمل و مدارا با مخالفان صورت می گیرد. با تصويب قانون براي مطبوعات، نه تنها بيشترين رواداري را در قبال مخالفان پيش‌بيني ‌شد بلكه، دستگاه‌هاي دولتي نیز از برخورد با مطبوعاتی كه با دولت مخالفت يا از شخص نخست وزیر انتقاد ‌كنند، منع شدند. به همين سبب است كه دوره حكومت دكتر مصدق را عصر مطبوعات آزاد دانسته‌اند. گفتمان غالب اين دوره، گفتمان استقلال، آزادي، حاکمیت مدنی، مشارکت سیاسی و رفاه عمومی بوده است. مصدق در دوره ۲۸ ماهه نخست وزیری خود کشور را تقریباً بدون هیچ درآمدی از نفت، استوار نگه داشت و نه تنها خدشه و خللی بر اقتصاد وارد نیامد، بلکه اقتصاد ایران که پیش از این دوره بحران‌زده و گرفتار رکورد و حتی ورشکستگی بود، سلامت خود را بازیافت و به صورت اقتصادی متوازن و متعادل درآورد. این شاخصه ها نشان می دهد که مجموعه برنامه‌ها، عملكردها و اعتقادات مصدق در دورۀ 28 ماهه نخست وزیری، بيشترين قرابت را با شاخص‌هاي توسعه سياسي دارد.