مقاله


کد مقاله : 1397020214378101741

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی عملکرد مبارزاتی مهاتما گاندی با نلسون ماندلا

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 998

فایل های مقاله : 299 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید جهانگیری saeedjahangiri61@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

مقاله حاضر به معرفی عملکرد مبارزاتی مهاتما گاندی و نلسون ماندلا و بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد مبارزاتی آنان می پردازد. بی شک عدم توسل به خشونت از نقاط مشترک مبارزاتی این دو سیاستمدار بوده است. درحوزه رفتار سیاسی، الگوی «مذاکره برای مذاکره» واجد تمام عناصر توأم با مدارا و مبتنی بر اخلاقی بود که این دو تن بر آن تأکید داشتند. اگر چه الگوی مبارزه گاندی و ماندلا همپوشانی های فراوانی دارند لیکن هریک ویژگی های خود را نیز داراست. نهضت گاندی اصالتا به منظور بیرون راندن متجاوزان بیگانه شکل گرفت که بر سرزمین نیاکان او بیداگرانه تاخته اند. او هم چنین برای فقر و تبعیض میان کاست های پایین و احقاق حقوق زنان و گروه های عظیم نجس ها در هند مجاهدات فراوان کرد. ماهیت جنبشی که ماندلا آن را رهبری می کرد اما از جنس دیگری بود. مساله او لغو نظام سیاسی مبتنی بر تبعیض نژادی، ریشه کنی بیداد علیه سیاه پوستان، کسب برابری و استقرار برادری در کشورش بود. بنابراین نقطه کانونی توجه آنان تا حدی متغایر بود. ماندلا اگرچه ازروش مبارزاتی گاندی الهام می گرفت اما به تدریج این روش را در مبارزه با رژیم آپارتاید ناکارآمد یافت و به این بدگمانی رسید که روش های اعتراض قانونی و نافرمانی مدنی به زودی ناممکن خواهد گشت.