مقاله


کد مقاله : 13981217235853

عنوان مقاله : پست مدرنیسم و مفاهیم کلیدی روابط بین الملل(دولت، قدرت، نظام بین‌الملل و امنیت)

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 493

فایل های مقاله : 552 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جیانگ بو سونگ thatbahmansong71@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

پست مدرنیزم یکی از نظریات جدید در روابط بین الملل محسوب می شود که در تلاش است دیسیپلین روابط بین الملل را مورد تردید و چالش جدی قرار دهد و متفکرین آن با ارائه روش های نوینی مانند ساختار شکنی و تبار شناسی مدعی بررسی بهتر و شناخت بهتر روابط بین الملل نسبت به جریان اصلی می باشند. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی بر آن است مفاهیم کلیدی روابط بین الملل مانند دولت، قدرت، امنیت و نظام بین الملل را از منظر پست مدرنیزم مورد بررسی قرار دهد و یک بررسی تطبیقی – مقایسه ای از آن ارائه دهد.