آرشیو خبر


1 فراخوان دریافت مقاله فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات سیاسی بین المللی با محوریت «پیشرفت»
2 نمایه سازی فصلنامه علمی - تخصصی مطالعات سیاسی بین المللی در پایگاه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
3 کسب مقام دوم فصلنامه علمی_ تخصصی مطالعات سیاسی بین المللی واحد علوم و تحقیقات در دومین جشنواره کشوری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
4 فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات سیاسی بین المللی، به استناد مجوز شماره 108743/6/29/8، مورخه 25/11/1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات منتشر می‌شود.
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)