اخبار نشریه

فراخوان دریافت مقاله فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات سیاسی بین المللی با محوریت «پیشرفت»

فراخوان دریافت مقاله فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات سیاسی بین المللی با محوریت «پیشرفت»

 

محورهای پذیرش مقاله

سرمایه‌ها و ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی، طبیعی، اقلیمی، جغرافیایی و ذخایر راهبردی کشور

فرصت­ها و موانع فرهنگی، اجتماعی  ها و راهبردها، راهکارها و تدابیر حمایت از تولید ملی، کار، کالا و سرمایۀ ایرانی

مردم سالاری دینی و تقویت بنیان­ های نظام حکومتی و تقویت ثبات سیاسی

اصلاح نظام اداری کشور با تاکید بر شایسته سالاری، افزایش بهره ­وری و دولت الکترونیک

الگوی روابط بین ­الملل و تعامل حکیمانه و عزتمندانه با دولت‌ها و ملت‌های دنیا

شاخص­ ها و بنیان های امنیت پایدار و نقش آن در پیشرفت ملی

آمایش سرزمین و پیشرفت؛ با تاکید بر ظرفیت­ های منطقه ­ای

فضای مجازی و پیشرفت

نقش و جایگاه زبان، ادبیات و هنر در پیشرفت

ضرورت و اهمیت حمایت از کالاها، خدمات تخصصی و تولیدات داخلی (اقتصاد درون­زا، اشتغال و ...)

تحلیل و تبیین رابطۀ بین تولید ملی و پیشرفت کشور

بایسته­ ها، شرایط و رابطه امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بین المللی و ...  و تولید ملی

ارزیابی وضعیت، فرصت ­ها و چالش­ ها و راهبردها، راهکارها و تدابیر حمایت از تولید ملی، کار، کالا و سرمایۀ ایرانی

بررسی تجربه­ های جهانی در حمایت از تولید ملی

الزامات «پیشرفت و عدالت»

آسیب شناسی موانع تحقق عدالت در ایران

آینده پژوهی عدالت با رویکرد تمدن ایرانی اسلامی

عدالت و آزادی در عرصه های فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ...

نقد، ارزیابی، بررسی و روش های بهره­ وری، توزیع و تخصیص عادلانه منابع

معیارها، سنجه ها و  شاخص های عدالت در عرصه ­های؛ فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اخلاق، مدیریت، محیط زیست، بین نسلی، آموزش، سلامت، رسانه- هنر، حقوق و قضا، خانواده، فضای مجازی، آمایش سرزمین و ...

 

مهلت ارسال آثار: 30 مرداد ماه1397

 

به بهترین آثار پس از تایید داوری هدیه و لوح تقدیر به رسم یادبود از طرف فصلنامه مطالعات سیاسی بین المللی اهدا خواهد شد.

 

http://psi.saminatech.ir